Når jeg tar frem jul eskene tar det ikke lang tid før Tussi har innrettet seg i en av de smiley