29. februar 2012 var maven til Caesar ikke ok. JE så blod i avf. Så da var det bare å komme seg til Næverdal og få sjekket dette.
Han ble undersøkt bl.a rektalt, temp, puls, hjertelyd, hals og generell utvendig undersøkelse. Ikke noe blodspor å se innvendig ved u.s.
Ingen unormale kulser eller annet. Caesar ble satt på diett i 3 dager. Hvis han ikke var bra etter diet, skulle vi tilbake og sette igang med antibiotika. Det slapp vi smiley Alt i løpet av kvelden var det ikke spor av blod i avf. og Caesar var kvikk og fin.
Konklusjonen var at han kan ha fått i seg noe ute….snøen er råten og full av bakterier nå…flere hunder har hatt det samme…..kan og være flis fra pinne, da han plutselig har begynt å like å gnage på pinner og svelge noe av flisene….er veldig påpasselig nå at han ikke får tak i pinner….
Fikk da samtidig Næverdal til å skrive en attest på Caesar pga. klagene på dyrehold.

Det har ikke skjedd så mye siden sist om *trakasering* av Caesar og meg.
Svaret fra Mattilsynet er kommet….kjekt å ha ett slikt gullkantet bevis smiley

Men det ligger en ny sak til styret i borettslaget fra *HAN*….denne gang gjelder det pusene……de løper løse på borettslaget fellesområde etter hans mening. Noe som ikke stemmer, da de er inne puser og det er ikke tillatt å ha de løse ute. Dette tok vi til etterretning for flere år siden.
Jeg har sendt brev tilbake til styret om at jeg ikke godtar noen form for klage på dyrehold fra vedkommende klager og at styret nå må sette en sluttstrek for hans klager som ikke er reelle.smiley Nå er NOK…NOK….