Er det noe pusene elsker, så er det pappesker, fulle eller tomme spiller ingen rolle…smiley
Tussi er snar å innta en eske og ikke lett å få henne ut av den igjen ….