Da har snuppa mi fått sin første løpetid smiley
Hun startet med å blø den 14. mai….og skal vel holde på i godt 3 uker ..eller….

Klipp og Lim fra NKK:

Kjønnsmodning og løpetidsintervall
Når får tispene sin første løpetid?

Vanligvis kommer den første løpetiden ved 7-12
måneders alder. Den normale variasjonen er imidlertid stor, slik at
første løpetid kan komme allerede når tispa er rundt seks måneder, mens
for andre ikke før den er rundt ett og et halvt år. Hunder av små raser
får ofte sin første løpetid tidligere enn store raser. Det er imidlertid
store variasjoner også innen den enkelte rasen.

Hvor lenge varer en løpetid?

Første dag i løpetiden regnes fra den dagen hunden
begynner å blø. Noen blør mye, mens andre blør lite. Løpetiden varer i
gjennomsnitt tre uker, men kan variere fra rundt 10 til 25 dager. Husk å
passe på tispen under hele løpetiden! Noen kan pare seg allerede få
dager etter at løpetiden er begynt, mens andre kan få valper ved paring
22-24 dager etter at den begynte å blø.

En uke eller to før løpetiden begynner, vil tispa
ofte være litt uoppmerksom. Den lystrer dårligere enn den ellers pleier å
gjøre, den drikker mer og småskvetter litt rundt omkring. Den skiller
ut spesielle luktstoffer i urinen som tiltrekker hannhunder ved å
fortelle at nå er løpetiden nært forestående.

Hvor ofte har en tispe løpetid?

Også her er det store variasjoner, fra rundt hver
fjerde måned og opp til 9-10 måneder mellom hver løpetid. Enkelte har
løpetid så sjeldent som hver tolvte måned. I gjennomsnitt har tisper
løpetid hver sjette måned.

Så etter dette kan det bli spennende å se hvor Lilla havner på denne stigen…smiley

Caesar tar det hele med ro….snuser litt, så er han fornøyd…smiley
Lilla er flink til å gjøre rent etter seg, ser noen spor med blod når hun står opp etter å ha sovet, men det er å leve med smiley