Akers Avis interjuet noen av oss med hund, nå er det bare å vente på ett posetivt svar fra Bymiljøetaten.

Hundeeiere har gått sammen om å sende inn en søknad for et eget
friområde for hund. Men dette mener gruppa de ble lovet allerede under
planleggingen av Verdensparken på Furuset.

VIL HA HUNDEPARK: Hundeeierne Sissel Karlsen (f.v.), Bjørg Møller, Anne
Winge, Martin Mongstad og Egil Mongstad har søkt om friområde for
hundene sine.

Beboere i borettslagene
Kurland, Ulsholt og Østausa har sammen med to medlemmer i Furuset Vel
gått i bresjen for å sende inn søknaden til Bymiljøetaten. Det er nemlig
et stort ønske å få et inngjerdet område som hunder kan boltre seg løs i
uten bånd.

– Det er alfa og omega. Mange hunder bor i dette
området, og et friområde er en flott måte for både hunder og hundeeiere å
sosisialiseres på, sier Anne Winge fra Furuset Vel.

Men det
kommunalt eide parkområdet brukes kun om vinteren ettersom Nordre
Lindeberg gård har sine sauer og geiter beitende her på sommerhalvåret.

To alternativer

Hundegruppa ønsker å bruke kulturparken hele året, men har foreslått to alternativer dersom det ikke lar seg løse.

– Vi har foreslått branntomta på den andre siden av Furuset kirke og en liten bit av Alnaparken, opplyser Winge.

Branntomta er gamle Kurland gård – en gård som opprinnelig het Nordre Furuset.

I
søknaden fastslås det at gruppa selv kommer til å bygge en innhegning,
og at de kun kommer til å søke frivillighetspenger til kostnadene for
materiale.

– Det behøver altså ikke å koste kommunen noen ting, påpeker Winge.

Et stort behov

Egil Mongstad mener hunder som bor i bytette sentrum har godt av å
kunne løpe rundt i et fritt område med andre hunder av og til.

– Hundene er helt annerledes når de får løpe fritt. Det gir dem frihetsfølelse og de leker sammen og har det fint, sier han.

Furuset Kulturpark er ifølge hundegruppa et populært sted for hundeeiere om vinteren:

– Det har vært 30 bikkjer her på det meste, så det er et behov, sier Sissel Karlsen

– Folk kommer med biler for å bruke hundejordet, fortsetter Bjørg Møller.

Føler seg snytt

Winge hevder at Gunn Indrevær, som var delprosjektleder i forbindelse
med områdeløftet på Furuset, lovet at det ville bli etablert et
friområde for hunder knyttet til Verdensparken.

– Hun sa at de skulle lage en hundeplass der, men det løftet har de ikke holdt, sier Winge.

Indrevær
forteller til Akers Avis Groruddalen at hun ikke kjenner seg igjen i å
ha lovet bort et friområde i Verdensparken som skal brukes av hunder.

– Jeg husker at det ble meldt inn et ønske fra beboere om dette, men jeg har ikke lovet det, sier Indrevær.

– Men det var Bymiljøetaten som til slutt valgte å ikke støtte dette forslaget, fortsetter hun.

Kom inn for sent

Christer Karlsson fra Bymiljøetaten kan ikke ta stilling til søknaden
som nå er sendt inn, da denne på tradisjonelt vis må behandles av
forvaltningsavdelingen. Men som etatens ansvarlige for Verdensparken
forklarer han hvorfor forslaget ikke ble prioritert:

– Vi hadde
dette oppe til diskusjon, men forlaget kom litt i seneste laget, altså
da vi var på vei til å ferdigstille første etappe av Verdensparken, sier
han.

– Jeg kan ikke huske at det kom inn en konkret søknad om
dette, kun at vi fanget opp signaler om at det var ønskelig med et
friområde for hunder. Men vi hadde uansett ikke hatt finansiering til
dette i første etappe.